vr18082017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie Mijn mening

Discussie: De Ponteneur moet blijven!

Ben Knol, Amsterdam - medeoprichter van de Ponteneur

Café-restaurant De Ponteneur sluit zijn deuren meldt de huidige exploitant, maar daarmee is niet alles gezegd. De Ponteneur is overgegaan in handen van een onderneming van De Drie Wijzen Uit Oost Holding B.V. De ondernemingen van deze holding nemen het ene na het andere horecabedrijf over, vooral in Amsterdam Oost, om deze na verbouwing voort te zetten onder een andere naam en met een nieuwe bedrijfsformule. Uit uitlatingen in de pers van de betrokken ondernemers valt op te maken dat zij Amsterdam Oost als uitgaansgebied op de kaart willen zetten. Laat dit nu net de bedoeling zijn geweest van de oprichting van de Ponteneur in de tachtiger jaren van de vorige eeuw.

De Ponteneur is 25 jaar geleden ontstaan uit een buurtinitiatief dat boogde om de ontwikkeling van de Dapperbuurt, in het politieke jargon toen nog een achterstandsbuurt, een impuls te geven. Het vehikel  hiervoor was de B.V. Dapperbuurt, die projecten ontwikkelde voor werkgelegenheid en scholing. Een van de projecten betrof de aankoop van de Oude School aan de 1evan Swindenstraat en de ontwikkeling ervan tot bedrijfsverzamelgebouw. In dit gebouw is de Ponteneur tot stand gekomen.

De B.V. Dapperbuurt stond in de traditie van De Sterke Arm, een platform voor sociale actie, dat zich met succes inzette voor behoud en herstel van de Dapperbuurt, met inachtneming van de bestaande sociaaleconomische structuren. De publicaties en andere uitingen rond de acties werden vormgegeven door een aantal participerende kunstenaars, die zich baseerden op het constructivisme, dat de positieve invloed van kunst op de samenleving propageerde.

De vormgeving van de Ponteneur, gekenmerkt door geometrische vormen met ronde accenten, was hiervan een in het oog springend voorbeeld. Het bijzondere interieur is in de loop der jaren helaas teloor gegaan, maar gebleven is de sociale functie, die stond voor de verbinding van de uiteenlopende bevolkingsgroepen.

De Ponteneur was in de jaren negentig een vernieuwend bedrijf, dat zich niet alleen onderscheidde in vormgeving en buurtverbinding, maar ook met de introductie van de  wereldkeuken en de organisatie van het stedelijk bekende jazzfestival `De Val van Antwerpen`. De Ponteneur is exemplarisch voor de ontwikkeling van de horeca in Amsterdam Oost.

Inmiddels sleets geworden, is het bedrijf aan vernieuwing toe, zegt ook de huidige uitbater. Voor de nieuwe eigenaren doet zich de vraag voor of handhaving van de handelsnaam van meerwaarde is voor een de toekomstige exploitatie. Mocht dit op basis van de huidige bezoekersaantallen niet het geval zijn, de ontstaansgeschiedenis geeft daar wel degelijk reden toe, al was het maar omdat de ontwikkeling van Oost ook de nieuwe eigenaren ter harte gaat.  Handhaving van de bedrijfsnaam Ponteneur is in feite een hommage aan deze ontwikkeling in de laatste 50 jaar. Het zou hen tot eer strekken om de naam op de gevel te laten staan.

De Ponteneur


Saskia   18.02.2016
Je kan daar op het terras helemaal niet comfortabel zitten, het is veel te veel gepropt. Wankele tafeltjes en stoelen... geen armslag voor lompe boerinnen zoals ik. Als ik eens een tip mocht geven: maak het groter, groener en ruimer. koop die ruimte bij de its erbij of zo
 
Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |