zo24092017

Back Voorpagina Nieuws Nieuws tussen Amstel en IJ Watergraafsmeer

Onnodige bomenkap in Don Bosco

project ringdijk 44

Stadsdeel Oost wilde eerst 41 bomen kappen voor het woningbouwproject Ringdijk 44 en voor de hotelplannen op de plek van de kerk in de James Wattstraat. Inmiddels is dat aantal teruggebracht tot 30 bomen. ‘Dat aantal is nog altijd te hoog en vooral overbodig,’ vinden veel bewoners van Middengebied Don Bosco.

Zo’n tien jaar geleden lag er een integraal plan voor het Middengebied Don Bosco. Dat is de buurt in de Watergraafsmeer tussen Ringdijk, Nobelweg, Kamerlingh Onneslaan en Middenweg. Na een uitwisseling van standpunten tussen betrokken bewoners en het stadsdeel werd dit plan ingetrokken, ook vanwege de ingezakte animo bij bouwondernemers in 2008 en de passieve en afwachtende houding bij de overheid. Belangrijkste aanleidingen voor het maken van plannen zijn niet veranderd. De school aan de Ringdijk 44 wordt als onbruikbaar beschouwd, rijp voor de sloop. En de leegstand van de Christus Koningkerk kan niet eeuwig duren.

Vluchtelingen in school
Gastvrij Oost heeft tijdelijk haar intrek genomen in de school. Maar liefst 150 vrijwilligers helpen er vluchtelingen zich enigszins thuis te gaan voelen in Amsterdam. Maar over enkele maanden zal de sloophamer een eind maken aan dit mooie initiatief. Hier komen 20 à 25 nieuwe zelfbouwwoningen en 15 à 20 nieuwe sociale huurwoningen. Ook een aantal voor statushouders.

Inspraak verschillend beoordeeld
Buurtbewoner Betsy Voetdijk: ‘De inspraak bij het project wordt nogal verschillend beoordeeld. Veel omwonenden met interesse in een zelfbouwkavel zijn tevreden. Anderen die zich meer druk maken om de openbare ruimte voelen zich minder gehoord.’ Marja Snoeck gaat bezwaar maken omdat op enkele plekken de bouw hoger gaat worden dan oorspronkelijk aangegeven. Sabina Komen hekelt het ontbreken van samenhang: ‘Op een inspraakavond blijkt dan bijvoorbeeld dat je niet iets mag zeggen over het speelplein. Op de vraag of er wel groen terug gaat komen, blijft een reactie uit. Er lijkt niet nagedacht te zijn over de waterhuishouding. Het integrale plan van tien jaar geleden is verruild voor deelprojecten die het onduidelijk maken waar en wanneer je ergens iets van kunt zeggen.’

project ringdijk 44

Hotel op plaats Christus Koningkerk
Op de plek van de Christus Koningkerk komen een hotel, een theaterzaal en een grand café. De aanbouw lijkt inmiddels bij elke nieuwe tekening gegroeid te zijn. Het wachten is op formele, concrete plannen met bijbehorende formele inspraakmogelijkheden. Of komen die er niet? Betsy Voetdijk: ‘Wij maken ons vooral zorgen over de openbare ruimte. Met de enorme uitbreiding van de kerk zal het huidige speelterrein achter de kerk verdwijnen. Waar komt iets terug? Hoe wordt de enorme extra parkeerdruk opgevangen?’ ‘Ik vraag me af hoe ze dat allemaal met het werkverkeer willen gaan doen. En of we daar als buurtbewoners betrokken bij worden als dat overlast gaat geven', vult Marja Snoeck aan. Sabina Komen vertelt van de onbetrouwbare eigenaar: ‘Activiteiten als judo, schaken, en feesten die al sinds jaar en dag onder de kerk plaats vinden, zouden kunnen blijven. Maar sinds kort is de vereniging Don Bosco er weg. Een absurde huurverhoging betekende het eind.

Bouwverkeer
Het meest onnavolgbaar lijkt het stadsdeel altijd weer bij haar bomenbezit. Je hoeft alleen maar het Oosterpark en het Amstelstationgebied in herinnering te brengen. In Middengebied Don Bosco is het dit keer niet anders. Het aantal van 41 te kappen bomen mag dan weliswaar zijn teruggebracht tot 30, dat zijn er nog veel te veel. Het is bijvoorbeeld volkomen onnodig dat de bomenrij langs het hek van het speelterrein van de school Het Spectrum moet worden weggehaald. Tussen de bomen en de kerk zit minimaal tien meter. Toch moet dat volgens de plannen: het stadsdeel vindt dat tien meter kennelijk te weinig zou zijn om bouwverkeer genoeg ruimte te geven.

Betsy Voetdijk: ‘Er wordt een kapitaal aan bomen vernietigd. Maar herplanting is niet mogelijk zegt het stadsdeel. En niet alleen bomen verdwijnen in de plannen, ook veel meer groen. Tegelijkertijd is er veel geld gereserveerd voor natuurspeelplaatsen en het vergroten van biodiversiteit. Dat de bomen waarde hebben voor bewoners is kennelijk geen punt.’ Een actiegroep in het leven roepen blijkt moeilijk, al weten de drie zeker dat veel bewoners uit de buurt het kappen van het onzinnig aantal bomen verbijsterend vinden. ‘Het leeft heel erg, maar iedereen is murw. Natuurlijk gaan er veel individuele bezwaarschriften ingediend worden.’

project ringdijk 44

 

 


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |