ma29052017

Back Voorpagina Nieuws Nieuws tussen Amstel en IJ

Politiek tussen Amstel en IJ

oost-online als je wilt weten wat de politiek voor je doet

Toekomst 'Amsterdam Oost Verenigd' onzeker

Amsterdam Oost VerenigdPOLITIEK - De toekomst van Amsterdam Oost Verenigd is onzeker. Tijdens de laatste ledenvergadering is het bestuur gevraagd om te kijken of de vereniging door kan gaan als een digitaal platform. Gesprekken daarover hebben echter niets opgeleverd. Het bestuur stelt nu voor om Amsterdam Oost Verenigd tot de verkiezingen van 2018 bij de mottenballen te stoppen.

Lees meer...

Bestuurscommissies volgend jaar onder de loep

Bestuurlijk stelselBESTUURLIJK STELSEL - In 2014 werden de stadsdelen als zelfstandige deelgemeenten opgeheven en daar kwamen bestuurscommissies voor in de plaats. Bij het besluit daarover is afgesproken dat het nieuwe stelsel in 2016 zou worden geëvalueerd. Een commissie onder leiding van Alex Brenninkmeijer gaat nu het bestuurlijk stelsel van Amsterdam evalueren en adviseren over de toekomst daarvan.Tegen het einde van de zomer van 2016 moet de commissie haar rapport klaar hebben. Daarna wordt het rapport aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees meer...

Evenementen in parken: Vrienden mogen niet mee evalueren

Appelsap FestivalPOLITIEK - Bij opening van het Oosterpark schepte Ivar Manuel, D66 en voorzitter van het dagelijks bestuur van Oost, nog op over de goeie samenwerking met de Vrienden van het Oosterpark. Maar bij de evaluatie van het evenementenbeleid zijn de Vrienden van het Oosterpark, maar ook die van het Flevopark en Park Frankendael niet betrokken. Zo bleek tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van stadsdeel Oost. Méérbelangen en Groen Links spraken schande van deze schoffering van betrokken, actieve buurtbewoners. De andere partijen leek het weinig te boeien.

Lees meer...

Succesvolle buurtbegroting offline gehaald

Buurtbegroting offlineBUURTBEGROTING - Tussen 2012 en 2014 heeft stadsdeel Oost een online buurtbegroting ontwikkeld om participatie beter mogelijk te maken. De gemeente wilde na het resultaat van dit traject enthousiast aan de slag om deze vernieuwende aanpak voor de hele stad te gaan uitwerken. Maar er wordt nog gewacht op instemming voor de verschillende stadsdelen. Echter een aantal dagelijkse besturen heeft er geen zin in. De buurtbegroting is nu offline.

Lees meer...

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |