zo24092017

Back Voorpagina Nieuws Nieuws tussen Amstel en IJ

Politiek tussen Amstel en IJ

oost-online als je wilt weten wat de politiek voor je doet

Bestaat er wel een a-politieke stadsdeeldemocratie

Stadsloket OostHet einde van de bestuurscommissies, dus ook die van Oost, is alweer in zicht. Uit de bestuurlijke koker komt een plan dat de burger weer minder serieus lijkt te nemen. Of is dit wat de burger wil? De term ‘politiek’ is verre van populair, het nastreven van (zo veel mogelijk) ‘democratie’ daarentegen is ondubbelzinnig goed. Het is daarom niet vreemd dat het Amsterdamse college onder aanvoering van wethouder Choho een plan heeft gepresenteerd dat zorgt voor minder politiek en meer democratie.

Lees meer...

Nieuw bestuurlijk stelsel geeft college meer grip op de stad

Raadszaal stadsdeel OostWat al werd verwacht gaat gebeuren. De zeven bestuurscommissies gaan verdwijnen. In 2018 gaan deze commissies plaats maken voor zeven adviescommissies. Per stadsdeel stelt het college van Burgemeester en Wethouders straks drie bestuurders aan die een dagelijks bestuur vormen. Stadsdeel Oost krijgt een adviescommissie die bestaat uit 16 leden. Dat is een meer dan de bestuurscommissie nu heeft. De leden van die nieuwe commissie worden op persoonlijke titel gekozen. De verkiezingen voor de leden van de adviescommissies worden tegelijk met de raadsverkiezingen gehouden.

Lees meer...

Gemeente schuift vastgoeddebacle af op stadsdelen

CBK AmsterdamDe gemeentelijke bestuurders, of ze nu van D66, VVD of SP zijn, hebben zich laten verleiden tot een laffe afschuifpolitiek. Het dichten van een gat in de begroting van veertien miljoen euro is op het bordje geschoven van de stadsdelen. Oost moet opnieuw bezuinigen, dit keer bijna 2,5 miljoen.

Lees meer...

Doek valt voor Amsterdam Oost Verenigd

Doek valt voor Amsterdam Oost VerenigdPOLITIEK - Vol ambities begon rond het instellen van de bestuurscommissie. De vereniging Amsterdam Oost Verenigd zou het platform worden van bewonersorganisaties in stadsdeel Oost. Met ex-raadslid voor GroenLinks Ardine Nicolaï als lijsttrekker voorop werd besloten mee te doen aan de verkiezingen voor dit nieuwe orgaan. Alle inspanningen ten spijt, een zetel in de commissie zat er niet in. Tijdens een zeer matig bezochte ledenvergadering, naast het bestuur kwamen drie leden opdagen, werd besloten de vereniging op een laag pitje te zetten.

Lees meer...

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |