ma29052017

Back Voorpagina Nieuws Nieuws tussen Amstel en IJ

Politiek tussen Amstel en IJ

oost-online als je wilt weten wat de politiek voor je doet

Geringe belangstelling bestuurscommissie voor argumenten organisaties

POLITIEK - Voor veel organisaties in stadsdeel Oost zijn het onzekere tijden. De bestuurscommissie moet € 1,1 miljoen bezuinigen en dat vraagt moeilijke beslissingen. Vertegenwoordigers van die organisaties mochten op 29 september de volksvertegenwoordigers duidelijk maken waarom ze niet gekort moeten worden op de subsidie. Slechts een handje vol leden van de bestuurscommissie kwam opdagen. 'Beschamend', zegt Arie van Tol, die namens Dwars door de Buurt het woord voerde.

Lees meer...

Subsidies: het moet weer met minder

BezuinigingenPOLITIEK - De huidige Amsterdamse coalitie van VVD, D66 en SP laat zich kennen. De geringschattende kijk op zowel bestuurscommissies als subsidies vertaalt zich in een buitenproportionele taakstelling op subsidies. Min of meer gelijkelijk verdeeld over 2016, 2017 en 2018 moet in Oost uiteindelijk een bedrag van € 1.111.345,- bezuinigd worden. Dat is 10 procent van de subsidies van stadsdeel Oost, voornamelijk in het sociale domein.

Lees meer...

VVD wil minder bibliotheken in Amsterdam

Oba LinnaeusPOLITIEK - De Amsterdamse VVD-fractie heeft de Oba met z'n 23 vestigingen in het vizier en heeft vragen gesteld over de kostenefficiëntie van de Oba. 'In het verleden bleek in sommige Oba-vestigingen een uitgeleend boek € 11,- aan subsidie te kosten', stelt gemeenteraadslid Rik Torn. 'Ook liggen sommige wijkbibliotheken slechts twee minuten per bus of 5 minuten per fiets uit elkaar.

Lees meer...

Eensgezindheid in Bestuurscommissie

Vergadering bestuurscommissie Oost

POLITIEK - Afgevaardigden van de zes politieke partijen in de Bestuurscommissie Oost zijn aan het woord geweest in Dwars door de Buurt en oost-online. De sterk afgenomen politieke invloed ten faveure van de gemeenteraad wordt door de één verfoeit, door de ander toegejuicht, maar door allen erkend. Ook eensgezindheid is er over de belangrijkste functie van de Bestuurscommissie: het zijn van ogen en oren in de buurten. De brugfunctie tussen bewoners en de uiteindelijke beslissers in de stad, krijgt die wel zo optimaal gestalte in de vergaderingen, in de gebiedsplannen en in de accenten die de Bestuurscommissie nu legt?

Lees meer...

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |