vr22092017

Back Voorpagina Nieuws Nieuws tussen Amstel en IJ

In 't Kort

Kinderen laten hun kunst zien in het Stadsloket

De leerlingen van de Gerhardschool voor speciaal onderwijs hebben dit schooljaar op speelse wijze kennis gemaakt met fotografie, tekenen, schilderen, animatie en muziek. Het resultaat daarvan is tot en 12 juni te zien in het Stadsloket. Het project van de stichting Art4elkaar draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt en biedt de school de kans hun cultuuronderwijs uit te breiden. Bovendien draagt dit project bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen. De kinderen worden in de gelegenheid gebracht om te leren communiceren en samen te werken, hun talenten te ontwikkelen en hun buurt, kunst en cultuur leren waarderen.

Van Eesteren Museum gaat wandelen in Watergraafsmeer

Op pad in de Watergraafsmeer. Gids en buurtbewoner Karin Ruisch organiseert voor het Van Eesterenmuseum een wandeling door de Watergraafsmeer, het eerste naoorlogse begin van het Algemeen Uitbreidingsplein. De wandeling is onderdeel van het randprogramma van de expositie 'Een Betere Stad' van Monumenten en Archeologie die momenteel te zien is in De Bazel. Voor deze tentoonstelling over het Algemeen Uitbreidingsplan zijn er nieuwe routes ontwikkelt door de Westelijke Tuinsteden, Buitenveldert, Watergraafsmeer en Amsterdam Noord.

Voor meer informatie zie ook www.eenbeterestad.nl | Aanmelden en meer informatie over de wandelexcursie vind je hier

Met de Summer School leer je taalles geven

Dit jaar is er weer de mogelijkheid om tijdens de vakantiemaanden opgeleid te worden tot taalvrijwilliger. Het ABC  organiseert een  2-daagse Summer School voor vrijwilligers die vluchtelingen en migranten thuis willen helpen met taallessen. Kouissar is een vluchteling  die na een half jaar al aardig Nederlands spreekt. Ze ontvluchtte 2 jaar geleden Iran. Daar had ze een prima baan, hier moet ze een nieuw bestaan opbouwen. Met hulp van haar taalmaatje doet ze dat moedig en vastberaden. Straks gaat ze inburgeren en wil ze gaan werken. Wil jij taalvrijwilliger worden? De Summer School  wordt in juli en augustus gehouden

Dinsdag 18 en donderdag 20 juli (2 daagse, elke dag van 10.00 - 15.00 uur)

Maandag 28 en dinsdag 29 augustus (2 daagse, elke dag van 10.00 - 15.00 uur).

Na de training kan je een dagdeel per week lesgeven bij iemand thuis   

Kijk voor meer informatie www.abcamsterdam.org.  

Aanmelden via de website of maaike@abcamsterdam.org

 

Informatieavond vooor vrijwilligers Willem Drees

Voor de ZorgHerberg zoeken we zorgvrijwilligers, maaltijdvrijwilligers en gastvrijwilligers. In de ZorgHerberg worden mensen opgenomen in hun laatste levensfase (Hospice) en mensen die tijdelijke zorg nodig hebben. Zorgvrijwilligers zijn er voor de gasten. Ze zorgen zoals men als familie ook voor een zieke thuis zou zorgen. Denk bijvoorbeeld aan het helpen met eten en drinken, het opfrissen van handen en gezicht en het assisteren met in en uit bed gaan, helpen met de toiletgang en bij de persoonlijke verzorging.

Voedingsvrijwilligers helpen bij de maaltijden. Ze doen een koffieronde maken een praatje. Maken iets lekkers bij de lunch of serveren de warme maaltijd. Zorgen voor een goede sfeer in de huiskamer.

Gastvrijwilligers ontvangen de gasten en hun naasten op de afdeling. Ze beantwoorden de telefoon en helpen mee in de huiskamer.

Omdat er op deze afdeling veel mensen overlijden wordt er wel verwacht dat u stevig in uw schoenen staat. We bieden u zinvol vrijwilligerswerk in een fijne sfeer, begeleiding en coaching.

De ZorgHerberg is gevestigd op de vijfde etage van het Wooncentrum Willem Drees in Oostpoort. Op de andere etages van het Wooncentrum Willem Drees is een verpleeghuis nieuwe stijl met en de afdeling Huntington op de eerste etage. In de 48 comfortabele appartementen wonen jongeren en ouderen die wegens een chronische ziekte, ouderdomsgevolgen of een handicap niet zelfstandig kunnen wonen. Samen met vrijwilligers creëren we een fijne plek voor onze bewoners. Vrijwilligers ondersteunen de zorgmedewerkers en de bewoner bij de dagelijkse activiteiten en de maaltijden. Met de inzet van vrijwilligers krijgen bewoners extra aandacht; een bezoek, een gesprek, een wandeling, een spelletje.

Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk in het Willem Dreeshuis kom dan naar onze informatieavond.

Deze is gepland op maandag 19 juni a.s. om 20.00 uur. We zorgen voor koffie, thee en informatie plus een kleine rondleiding door het huis als dat mogelijk is en wellicht spreekt het u aan om vrijwilliger bij ons te worden.

Wooncentrum Willem Drees – Oostpoort, Polderweg 340

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator ZorgHerberg Gerda Naber 06-22153678 gnaber@amstelring.nl of algemeen: Tineke Veenswijk 06- 33374817, mail tveenswijk@amstelring.nl

Subsidie voor ondersteuning mantelzorgers

Oudere mensen en mensen met een ziekte of beperking blijven langer thuis wonen en hebben soms zorg nodig. Mantelzorgers, mensen die langere tijd voor een ziek of hulpbehoevend familielid, vriend of buur zorgen, spelen in die zorg een steeds belangrijker rol. Stadsdeel Oost stelt geld beschikbaar voor initiatieven die mantelzorgers ondersteunen. Bent u bewoner van Oost en heeft u een goed idee hoe u mantelzorgers in uw buurt kunt helpen? Dan kunt u dat plan indienen en een aanvraag doen voor subsidie. De deadline hiervoor is vrijdag 9 juni 2017

Plannen en initiatieven
Uitgewerkte plannen kunnen zich op allerlei vormen van hulp aan mantelzorgers in uw buurt richten. Bijvoorbeeld het tijdelijk overnemen van de zorgtaken, mantelzorgers helpen met het opzetten van een breder sociaal netwerk of hulp bij boodschappen doen. Of initiatieven die mensen bewust maken dat je een mantelzorger bent als je langdurig voor iemand zorgt en dat er dan allerlei voorzieningen voor je zijn.

Per plan geldt een maximale subsidie van €5.000. Een burgerjury van buurtbewoners die zelf mantelzorger zijn, beoordeelt of uw plan voor subsidie in aanmerking komt. In het uitvoeren van de plannen worden initiatiefnemers begeleid door welzijnsorganisaties Civic en Dynamo.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.civicamsterdam.nl
Of neemt u contact op met Felice Gaughan, via f.gaughan@amsterdam.nl

 

Extra moderne danslessen voor senioren

Het enthousiaste tijdens het eerste seizoen was groot. Daarom organiseert Dance Connects vanaf 3 mei elke woensdagmiddag extra lessen moderne dans voor iedereen vanaf 60 jaar in De Meevaart Balistraat 48A. Moderne dansles voor senioren bestaat uit een gratis kennismakingsles en 9 lessen van 1,5 uur met een pauze waarin gezamenlijk thee wordt gedronken en er ruimte is elkaar te ontmoeten. De lessen starten op 3 mei met een gratis kennismaking om 14.15 uur. Ook is er de mogelijkheid om op 26 april al een kijkje te komen nemen tijdens de open les in De Meevaart. Met of zonder ervaring, met of zonder fysieke beperking, iedereen kan meedoen.

 

Vakantiekamp op Jeugdland|Maakland in de meivakantie

Vier je vakantie op Jeugdland|Maakland met een avontuurlijke buitenweek. Het programma bestaat uit activiteiten waarbij je kunt maken, spelen en onderzoeken. Zo kun je hutten bouwen, vlaggenroof spelen, kanovaren, vogels spotten en waterbeestjes vangen. Elke dag maken we een kampvuur en bereid je je eigen lunch. Je kunt je per dag of voor de gehele week inschrijven. 

> 1 mei t/m 5 mei van 9.00 tot 16.30 uur
> Leeftijd 6-12 jaar
> Prijs per dag: € 40,-  en Prijs hele week: € 175,-
> Inschrijven kan tot 19 april via info@maakland.nl

ABC zoekt taalvrijwilligers

In Amsterdam wonen veel  vrouwen die hulp nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. Door allerlei omstandigheden kunnen ze geen cursus buitenshuis volgen. Zoals Malika, die schoolgaande kinderen heeft, maar ook nog een 1-jarige thuis heeft rondlopen. Ze wil haar kinderen kunnen volgen op school. Door taallessen aan huis help je dus niet alleen Malika, maar ook haar kinderen. Het Amsterdams Buurvrouwen Contact is de enige organisatie in de hoofdstad die thuis taalles geeft. Wil jij taalmaatje worden? Geef je dan snel op bij het ABC.  Er worden korte trainingen van twee dagen georganiseerd voor vrouwen die Taalvrijwilliger willen worden.

De eerstvolgende introductietrainingen zijn op zaterdag 22 en 29 april en op vrijdag 19 en vrijdag 26 mei.

Na de training kan je 1 dagdeel per week lesgeven bij iemand thuis   

Kijk voor meer informatie www.abcamsterdam.org. | Aanmelden via de website of maaike@abcamsterdam.org

 

Fonds voor Oost zoekt vrijwilligers voor communicatie, fondsenwerving en/of crowdfunding

Fonds voor Oost is per direct op zoek naar vrijwilligers: extra leden voor het buurtcomité, in het speciaal mensen die zich willen inzetten en ervaring hebben op het gebied van communicatie, fondsenwerving en/of crowdfunding.

Initiatieven door heel Oost die bijdragen aan een leukere, mooiere, of betere wijk kunnen sinds 2014 terecht bij het Fonds voor Oost voor financiële ondersteuning. Met een korte vragenlijst over het project wordt er door een team betrokken buurtbewoners besloten aan welke ideeën er een bijdrage wordt gedaan. Hierbij staan actieve betrokkenheid van bewoners en versterking van sociale samenhang centraal. Geen ingewikkelde procedures, geen hoge eisen aan aanvragers anders dan een goed idee waar meerdere bewoners in een straat of buurt plezier aan beleven of behoefte aan hebben, daar staat het fonds voor.

Het buurtcomité wordt gevormd door mensen die wonen of werken in Amsterdam Oost en hun kennis voor 4 tot 8 uur per maand beschikbaar stellen voor het buurtfonds. Deze mensen zijn betrokken bij de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in de wijken in Oost en hebben een relevante deskundigheid en/of netwerk. Het team vertegenwoordigt samen de diverse samenstelling van Oost op gebied van o.a. leeftijd, beroep en achtergrond, en komt uit verschillende gebieden in het stadsdeel.

Heb jij kennis en/of ervaring met financiële werving en communicatie en hart voor Oost? Meld je aan bij het enthousiaste buurtcomité van Fonds voor Oost zodat we wederzijds kunnen zien of het past. We ontvangen graag een korte motivatie en cv. Voor meer informatie bel 06 409 723 68 of mail info@fondsvooroost.nl. Je kunt reageren tot 15 april.

Gratis training voor mantelzorgers

Zorgt u voor een dierbare? Iemand die intensief zorgt voor een dierbare wordt een mantelzorger genoemd en hier komt veel bij kijken. Dynamo traint mantelzorgers om deze zorg wat te verlichten. De volgende training start 12 april voor mantelzorgers Oost. Tijdens de training komen de volgende vragen aan bod: Welke regelingen en voorzieningen kan je inzetten? Hoe organiseer je de administratie? En hoe zorg je goed voor jezelf? .

‘Er zijn enorm veel mogelijkheden de zorg slimmer te organiseren!’ aldus trainster Gaby Terlingen. ABZ staat voor Administratie, Budget en Zorg. Een overzichtelijke administratie helpt in het berekenen van voordelen bij de belastingdienst en het aanvragen van andere financiële voorzieningen. Overzicht in budget geeft rust. En wat betekent ‘de zorg’ voor de mantelzorger? Neem bijvoorbeeld de zorg voor een partner die lijdt aan Alzheimer of heeft een lichamelijke of geestelijke beperking. De persoon verandert. Dit kan heel ingrijpend zijn. Ook hier wordt uitgebreid aandacht aan besteed. De ABZ-cursus is gratis voor mantelzorgers die wonen of voor iemand zorgen in Amsterdam Oost. Interesse? Op woensdag 12 april (19.00 – 22.00) start de volgende cursus.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Gaby Terlingen via 06 19 45 66 99 / gterlingen@dynamo-amsterdam.nl.

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |