di26092017

Back Voorpagina Nieuws Nieuws tussen Amstel en IJ Korte berichten, oproepen, mededelingen...

Subsidie voor ondersteuning mantelzorgers

Oudere mensen en mensen met een ziekte of beperking blijven langer thuis wonen en hebben soms zorg nodig. Mantelzorgers, mensen die langere tijd voor een ziek of hulpbehoevend familielid, vriend of buur zorgen, spelen in die zorg een steeds belangrijker rol. Stadsdeel Oost stelt geld beschikbaar voor initiatieven die mantelzorgers ondersteunen. Bent u bewoner van Oost en heeft u een goed idee hoe u mantelzorgers in uw buurt kunt helpen? Dan kunt u dat plan indienen en een aanvraag doen voor subsidie. De deadline hiervoor is vrijdag 9 juni 2017

Plannen en initiatieven
Uitgewerkte plannen kunnen zich op allerlei vormen van hulp aan mantelzorgers in uw buurt richten. Bijvoorbeeld het tijdelijk overnemen van de zorgtaken, mantelzorgers helpen met het opzetten van een breder sociaal netwerk of hulp bij boodschappen doen. Of initiatieven die mensen bewust maken dat je een mantelzorger bent als je langdurig voor iemand zorgt en dat er dan allerlei voorzieningen voor je zijn.

Per plan geldt een maximale subsidie van €5.000. Een burgerjury van buurtbewoners die zelf mantelzorger zijn, beoordeelt of uw plan voor subsidie in aanmerking komt. In het uitvoeren van de plannen worden initiatiefnemers begeleid door welzijnsorganisaties Civic en Dynamo.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.civicamsterdam.nl
Of neemt u contact op met Felice Gaughan, via f.gaughan@amsterdam.nl

 

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |