vr18082017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie Mijn mening

Renovatie Oosterpark deels terugdraaien

VIDEO - Bijdrage van Ernst Sonneveldt

De renovatie van het Oosterpark is een heel eind gevorderd. Eind september is de officiële opening. Niet iedereen is tevreden met het resultaat. De actiegroep 'Omsingeling Oosterpark' in ieder geval niet. Woordvoerder Ernst Sonneveld wil overleg met burgemeester Van der Laan om het park aan te passen. Minder asfalt en wat meer bomen. Hij verwacht een reactie van de burgemeester. Kijk en luister naar zijn verhaal.

Plaats hieronder jouw reactie


Ernst Sonneveldt - actiegroep Omsingeling Oosterpark   09.09.2015
Vele bewoners verdrietig en woedend over resultaat. Geachte redactie,

U schrijft in uw begeleidend schrijven bij het filmpje dat 'niet iedereen' tevreden is over het resultaat van de z.g. renovatie c.q. herinrichting van het Oosterpark.

Hoezo 'niet iedereen?' Men kan er verzekerd van zijn dat buiten de 153 personen die ontvankelijk zijn verklaard met hun ingediende bezwaarschrifte n, plus de ca. 7.200 petitie-ondertekenaars tegen deze verwoesting van een compleet ecosysteem en biodiversiteit (ca. 450 bomen gekapt, duizenden struiken en bossages weggehaald, de prachtige rozentuin weggemaaid, alles foerageergebied voor vogels, vleermuizen, bijen etc. volledig verwoest) inmiddels meer bewoners en belangengroeper ingen zich hebben aangesloten die déze herinrichting van het park vreselijk vinden. En niet alleen vanwege de afschuwelijke hoeveelheden asfalt en de betonnen ringen rondom bomen, maar vooral ook omdat door de massale bomenkap er nu tegen gebouwen wordt aangekeken i.p.v. voorheen tegen groen.

Er valt zoveel meer te vertellen over de bevindingen in het afgelopen jaar, maar laten we het er maar even bij houden dat de inhoud van de door onze actiegroep gestuurde brief aan burgemeester van der Laan zeer veel stof zal doen opwaaien, niet alleen in Oost, maar zeker ook in de politiek en media van geheel Amsterdam. Wij verwachten een gesprek met burgemeester van der Laan waarbij wij uiteen zullen zetten de status van onze inmiddels door het O.M. ontvankelijk verklaarde aangiften tegen ambtenaren, bestuurders en z.g. contractpartije n. Wij hopen dan ook eindelijk een antwoord te krijgen op de vraag welke gemeentelijke functionaris vorig jaar september de kortgedingrecht er vals heeft geïnformeerd, waardoor de rechter niets anders kon doen om in het vonnis ons verzoek om uitstel van de massale bomenkap etc. niet toe te wijzen. Inmiddels is de rechter en het O.M. er van overtuigd dat dit strafbare feit tot gevolg moet hebben dat het vonnis nietig verklaard moet worden.
Over de miljoenen hebben we het nog maar even niet.
 
Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |