wo16082017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie Mijn mening

Mijn mening: Onderzoek naar plaatsingsbeleid woningbouwvereniging nodig

Bijdrage van Ursula Kierzek

Ik ben een eenvoudige burger die in een eenvoudig huurhuis woont in Amsterdam Oost. Omdat ik in een goedkoop huurhuis woon betaal ik ook een lage huur. Toen ik in 1991 in deze straat kwam wonen was het een rustige zij het wat saaie straat. Na een jaar of tien veranderde de bevolkingssamenstelling. En langzamerhand verdween de rust want er kwamen steeds meer mensen met een diverse achtergrond wonen. Dat waren (ex)verslaafden, ex-gedetineerden, psychiatrische patiënten, alles werd hier neergezet. Simpelweg vanwege korte wachtlijsten en zeer lage huren.

Toch had men met het plaatsingsbeleid wel wat meer rekening mogen houden met argeloze omwonenden. Want deze straat en buurt waren gaandeweg veranderd in een verlengend vangnet. Dit heeft de nodige spanningen opgeleverd. Omwonenden zowel als buren moesten begripvol zijn. Bij agressieve patiënten mislukte dit. Gebeurtenissen werden helaas te vaak niet gemeld bij meldpunt en politie. Men moest de gevolgschade van de spanningen zelf maar zelf zien te verwerken. Er is dus aldoor sprake geweest van gedorven huurgenot want rustig wonen is een huurrecht. Al met al kun je stellen dat er sprake is van een teloorgang van de straat.

Wat betreft mijn eigen woning heb ik kennisgemaakt met de groep psychiatrische patiënten. De wbv. waar ik de woning van huur had blijkbaar “vergeten” dat er  een verwarde figuur boven mij woonde en deed er een schepje bovenop door nog een verwarde figuur naast mij te plaatsen. Een gemeenschappelijke noemer was dat beide psychiatrische patiënten recidiveerden. Dit betekent dat ze door de jaren heen hetzelfde gedrag vertoonden. Ze beloofden door de jaren heen ook aldoor beterschap. Met behulp van een advocaat is de bovenbuurman anderhalf jaar geleden naar beschermd wonen vertrokken. De buurman aan mijn linkerkant heeft in de loop van anderhalf jaar een strafblad opgebouwd met best wel ernstige feiten. Omdat hij psychiatrische patiënt is wordt hem de hand boven het hoofd gehouden. Mijn bovenbuurman was angstig en verward. Mijn linker buurman is verward en agressief.

Als je naast psychiatrische patiënten woont krijg je te maken met de privacywet. Zo kun je als er geen getuigen bij zijn niet wettelijk aantonen dat er iets echt gebeurd. Dit is om in de gewone samenleving te voorkomen dat iemand benadeeld wordt. Echter, ernstig gedupeerden d.w.z. omringende buren en direct omwonenden krijgen zo niet de gelegenheid om voor zichzelf op te komen. Met mijn buren ben ik nu gezamenlijke acties aan het ondernemen.

Het is blijkbaar niet mogelijk om als doorsnee burger in een fatsoenlijke woning te wonen. Ik heb een minimuminkomen en ben aangewezen op een goedkope woning. Hierdoor ben ik veroordeeld om hier te blijven wonen. Maar mijn gedorven huurgenot is evident.

Concluderend; een onderzoek naar het plaatsingsbeleid van de wbv zou op zijn plaats zijn. Een sociaal onderzoek naar gevolgschade bij omwonenden in de straat is nodig.

Ook wil ik pleiten voor een verruiming van de wet op privacy omdat omwonenden dan meer voor hun eigen belang kunnen opkomen. Steeds meer mensen immers hebben tegenwoordig met psychiatrische patiënten als buren te maken. Het terugplaatsingsbeleid van mijn verwarde agressieve buurman moet gestopt worden omdat de buren als de dood zijn dat er weer nieuwe feiten ontstaan. .Graag zou ik zien dat hij ook naar beschermd wonen gaat.

Naar mij toe zou de woningbouwvereniging een gebaar kunnen maken in de vorm van een redelijke verhuisonkostenvergoeding. Omdat dit verzoek inmiddels is afgewezen wordt een gang naar de rechter een volgende stap.

Belangrijk is dat de direct betrokken buren pro actief bezig met gezamenlijke acties.

Een advies aan mensen die ook met deze problemen te maken hebben. Heeft u zelf last van overlast, blijf dan niet te lang wachten! Meld het, houdt een logboek bij en zoek contact met andere buren.

Er moet iets veranderen in het algemene beleid omdat teveel mensen argeloos het slachtoffer worden van weliswaar een goedbedoelde gedachte. Ook moet onderzocht worden waarom het zo vaak fout gaat. Als laatste; het moet mogelijk zijn om in een goedkope huurwoning te
kunnen wonen zonder gedorven huurgenot.

Met vriendelijke groet,
Ursula Kierzek


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |