wo16082017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie Mijn mening

Laat Oost blijven genieten van het CBK

Bijdrage van fotograaf Bert Nienhuis

Ik neem u even mee terug in de tijd. Naar het jaar 2007, het jaar waarin het besluit werd genomen het CBK te verhuizen. Het jaar waarin het CBK op de begroting stond voor bijna 537.000 (waarvan ruim 337.000 als doorbelasting werd teruggesluisd naar het stadsdeel). Het jaar waarin oprichtster Maryla Nienhuis mijn geliefde en bewonderde zuster twijfelde of ze wel moest verhuizen naar dit prachtige pand dankzij haar enorme inzet is een onnederlands schitterend pand gecreëerd.

CBK Amsterdam is op nadrukkelijk verzoek van het stadsdeel naar de Oranje-Vrijstaatkade verhuisd. Hier was een  prachtige ruimte die met veel gemeenschapsgeld geschikt werd gemaakt als kunstuitleen, tentoonstellingsruimte en concertzaal. Maar kon dat wel betaald worden? De huurlasten stegen van ca. € 36.000 naar ruim € 160.000. De openingstijden stegen mee, net als de ambities die het stadsdeelbestuur met het CBK had.

Wat het bestuur van het stadsdeel toen heeft nagelaten, is het aanpassen van de werkelijke begroting. Met ruimere openingstijden en een vernieuwde opdracht moest er meer personeel worden aangetrokken. Dat, geacht bestuur, kost geld! Geld dat niet op de begroting werd gezet, maar ieder jaar, met medeweten van ambtenarij en politiek, her en der vandaan werd gehaald.

Ik heb de bestuurscommissie horen zeggen dat u het onbegrijpelijk vond dat het CBK jarenlang de begroting heeft overschreden. Op mijn beurt vind ik het onbegrijpelijk dat ambtenarij en politiek geen werkbare begroting hebben opgesteld. Hoe is het mogelijk dat u een centrum voor beeldende kunst naar het stadsdeel gebouw haalt, zonder dat u daar een passende begroting voor maakt. Ik vind het onbegrijpelijk dat men dit zo heeft laten lopen.

Ook in 2007/2008 is door Anderson Elffers Felix in opdracht van het stadsdeel onderzocht of het CBK verzelfstandigd zou kunnen worden. Daar is toen niet voor gekozen. Maar om zo flexibel mogelijk te kunnen blijven opereren is een aantal jaar geleden besloten om vertrekkende werknemers niet te vervangen, maar dat met externe inhuur op te lossen. Zo zou het CBK eenvoudiger (lees goedkoper want geen personeel op de loonlijst) verzelfstandigd kunnen worden. De loonkosten voor deze medewerkers werden van de begroting geschrapt, zo kan het dat er nu van de oorspronkelijke ruim 5 ton, nu nog 3 ton rest. Dat is minder dan in de Derde Oosterparkstraat!

Graag wil ik oproepen na te denken over de overhead die een organisatie als het CBK binnen het stadsdeel moet dragen. Dit is niet in verhouding tot de inkomsten - zo kan een kunstencentrum nooit kostendekkend opereren. Heeft de bestuurscommissie enig idee wat het CBK kost als er geen overhead betaalt hoeft te worden? Wellicht kan een intern verzelfstandigd CBK opeens wel binnen de begroting alle taken vervullen die u met elkaar als opdracht aan het CBK heeft gegeven? Er zijn voldoende onderzoeken die daarop wijzen.

Ik roep de bestuurscommissie op om te kiezen voor inhoud en kwaliteit. Om de nek uit te steken en op zoek te gaan naar aanvullende financiële middelen: het gaat om een ton om het jaar 2015 te overbruggen: kijk naar het kunstbudget, lobby bij uw collega’s in de centrale stad, kijk naar uw eigen eigen begroting. Er is vast budget voor eenmalige kosten: het gaat om een overbrugging naar 2016. Wees trots op het CBK en zorg ervoor dat er niet in een jaar wordt afgebroken wat in dertig jaar zorgvuldig is opgebouwd.

Ivar Manuel denk aan wat uw partij voorstaat onderwijs en educatie, Gery de Boer denk aan wat grote denkers voorstonden in uw PvdA de verheffing van het volk op cultureel niveau, mevrouw Ceha, vergelijk uw portemonnaie niet met de begroting van het CBK. Probeer voorbij je eigen horizon te denken. Kunst draagt daartoe bij. Zonder kunst en cultuur wordt het leven een zeer beperkt en kleurloos bestaan. Weet wat u schatplichtig bent aan grote voorgangers in uw partij. Verloochen hun gedachtengoed niet. Onderzoek daarnaast de mogelijkheid om (intern) te verzelfstandigen, ga op zoek naar externe samenwerkingspartijen. Kies voor kwaliteit en denk vanuit kracht.

 


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |