zo24092017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie De Kwestie

Nuonweg, na opening nieuwe brug overbodig?

.
In de rubriek De Kwestie reageren raadsleden op een stelling die betrekking heeft op een politieke actualiteit in stadsdeel Oost.

Door » Patricia Kersbergen

IJburg kampt al bijna sinds de oplevering van de eerste huizen met verkeersproblemen. Het aantal automobilisten bleek al snel te groot om in de ochtend- en avondspits goed, snel en veilig over de enkele stroken van de Heermabrug de eilanden op of af te rijden. Na jarenlang wikken en wegen is uiteindelijk besloten tot de aanleg van een tweede brug over het Amsterdam Rijnkanaal om IJburg aan de oostelijke zijde te ontsluiten. De brug wordt naar verwachting in de zomer 2014 opgeleverd.

Met de opening van de brug wordt, als het aan de gemeente Amsterdam ligt, de Overdiemerweg - de Nuonweg genoemd – naar Muiden volgens afspraak gesloten. De IJburgers zijn daar echter allerminst over te spreken. Ze gebruiken de Nuonweg niet alleen om files op de A10 en de A1 te mijden, maar vooral ook om snel hun inkopen te doen bij de Maxis, die aan Overdiemerweg ligt. Sluiting zou betekenen dat veel IJburgers fors moeten omrijden. De kwestie luidt:

Nuonweg, na opening nieuwe brug overbodig?

 

Raadsleden reageren op De Kwestie.

Frans van Vliet (VVD)
We zijn al jaren bezig om de Nuonweg open te houden ook nadat de brug over het Amsterdam Rijnkanaal eenmaal is aangelegd. Sluiting van die weg zou betekenen dat de IJburgers enorm moeten omrijden naar de grote winkels. IJburg zonder winkels als de Maxis wordt een stuk minder aantrekkelijk. Er waren meer winkels gepland op IJburg II, maar zoals bekend zijn de plannen voor IJburg II weliswaar formeel nog niet afgeschoten, maar door de economische crisis wel op de lange termijn geschoven. In dat licht vinden wij dat de plannen om de Nuonweg te sluiten moeten worden herzien.

Verantwoordelijk wethouder Van Poelgeest vindt het te duur op de Nuonweg straks open te houden. De kosten bedragen zo’n 200.000 euro, maar de Maxis heeft al aangegeven dat zij dat geld graag betalen. Dat argument gaat dus niet op. Van Poelgeest denkt te veel vanuit zichzelf en te weinig vanuit de IJburgers. Dat hij grote winkelketens niet belangrijk vindt, gaat voor veel IJburgers niet op. Dat wijst onderzoek uit: maar liefst 65% van de IJburgers geeft er de voorkeur aan snel en efficiënt te winkelen, dus in de grote winkelketens en veel minder in speciaalzaken die op IJburg vooral te vinden zijn.

Ook Muiden houdt de weg graag open, om meerdere redenen. Zo bezoeken veel scholieren uit Muiden (en Weesp) het IJburg College. De aantallen zijn in het afgelopen jaar maar liefst verdubbeld. Die gebruiken nu allemaal de Nuonweg. De Nuonweg sluiten zou betekenen dat zij zonder ingrijpen over een smal, donker fietspad met wildrooster moeten fietsen. Ik kan me niet voorstellen dat GroenLinks er een groot voorstander van is om dat pad te verbreden en te verlichten. Want dat zou wel de logische consequentie zijn van het afsluiten van de Nuonweg om het fietsverkeer veilig te maken.

Tiers Bakker (SP)
De SP houdt de Nuonweg graag open. Natuurlijk zijn er argumenten voor en tegen te bedenken. Sommige winkels op IJburg zullen de concurrentie meer voelen van de Maxis bijvoorbeeld, maar wat ons betreft slaat de balans door naar het open houden. Ons belangrijkste argument daarvoor is dat iedereen na de sluiting van de Nuonweg vele kilometers om zou moeten rijden naar de winkels in Diemen, terwijl die hemelsbreed op een steenworp afstand liggen.

Het grootste probleem van IJburg is dat dit als een megalomaan PvdA/GroenLinks-project helemaal ontworpen is aan de tekentafel en niet organisch is gegroeid, zoals een stad en wijken eigenlijk moeten groeien. IJburg is op dit moment verkeerstechnisch een soort trechter, een fuik als het ware, met zijn Heermabrug, berucht om zijn ‘Jan Hoekfiles’ - genoemd naar de GroenLinks-wethouder, die de nieuwe wijk per se groen en verkeersarm wilde houden, en twee verkeersstroken over de burg wel voldoende vond, zonder rekening te houden met de toekomstige verwachte groei. Een goede verkeerscirculatie is voor de wijk - elke wijk - ontzettend belangrijk. Goed dat er een tweede brug komt, maar ook de Nuonweg blijft belangrijk.

Jan-Bert Vroege (D66)
Wij zijn voorstander van het openhouden van de Nuonweg. Wij zien graag dat IJburg een regiofunctie gaat vervullen. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat IJburg maximaal bereikbaar wordt, vanuit alle richtingen. Mensen moeten vrijelijk kunnen reizen tussen IJburg en de omliggende plaatsen Muiden en Weesp, en ook Diemen, waar veel IJburgers nu hun boodschappen doen. De bereikbaarheid is nu suboptimaal. IJburg moet niet het laatste stukje Amsterdam zijn. Niet alleen voor de IJburgers zelf is dat overigens belangrijk: vanuit Muiden komen veel scholieren dagelijks naar het IJburg College.

Het college van Amsterdam is voor sluiting, omdat dat nu eenmaal de afspraken waren. Maar die afspraken zijn gemaakt in een tijd waarin er nog helemaal vanuit werd gegaan dat IJburg II, het centrumeiland, tegen die tijd gerealiseerd zou zijn, waar veel winkels waren gepland. Die winkels waren de IJburgers beloofd. Die belofte moet je dan ook nakomen. Of je komt alle afspraken na zoals die waren gemaakt en die de mensen zijn toegezegd, of je past naderhand je besluiten aan.

Een maximale ontsluiting is ook positief voor alle ondernemers en winkeliers op IJburg. Dat betekent immers dat het gebied veel meer klanten/kopers trekt. Ook zij zijn gebaat bij het openhouden van de Nuonweg.

Bas van Vliet (Méérbelangen)
Wij hebben onlangs vragen gesteld aan het dagelijks bestuur over de Nuonweg. De Nuonweg is belangrijk voor de IJburgers. Wij willen graag weten of het dagelijks bestuur zich hard gaat maken om de Nuonweg open te houden. Tot nu toe houdt het dagelijks bestuur zich naar onze mening een beetje te afzijdig. De goede bereikbaarheid van een grote wijk in dit stadsdeel is immers in het geding. Ook willen we graag de overeenkomst inzien die is opgesteld met Nuon en Diemen. Wij hebben namelijk begrepen dat geen van deze partijen voor sluiting van de Nuonweg is, maar dat men vooral naar elkaar wijst. Als blijkt dat deze partijen helemaal geen bezwaren tegen de Nuonweg hebben en alleen wethouder Van Poelgeest maar voor sluiting is, dan verschuilt hij zich misschien ten onrechte achter de gemaakte afspraken. We verwachten nog in oktober antwoorden op onze vragen te krijgen. We hebben ook begrepen dat de VVD in de centrale stad een debat hierover heeft aangevraagd in de gemeenteraad.

Het is van belang dat de IJburgers een korte route houden naar de Maxis. De weg ligt er al, dus waarom zou je die niet openhouden? Waarschijnlijk zijn er enkele aanpassingen nodig, omdat de nieuwe weg de Nuonweg kruist, maar dat moet dan maar. Bovendien wil de Maxis aan de kosten daarvan zelfs meebetalen. Zou je weg sluiten, dan rijden de mensen noodzakelijkerwijs toch om of ze rijden de stad in, en maken ze in beide gevallen alleen maar meer verkeersbewegingen. Dat is natuurlijk absoluut niet wenselijk.

Rebekka Tselms (PvdA)
De Nuonweg was bedoeld als een tijdelijke oplossing. We hebben begrepen dat die inmiddels een grote groep mensen op IJburg bevalt. Dat is mooi, maar het besluit over de Nuonweg moet wel op een gedegen manier worden genomen. Wat de PvdA betreft moet daarbij rekening worden gehouden met de effecten van het openhouden van de weg op de verkeerssituatie en op de ontwikkeling van het winkelaanbod op IJburg. Als door het openhouden van de Nuonweg minder winkeliers zich op IJburg willen vestigen, is dat geen goede zaak. We vinden daarom dat eerst de effecten op het winkelaanbod goed moeten worden onderzocht, voordat een besluit kan worden genomen. Ook de effecten op het verkeer moeten nog worden onderzocht.

Aan het openhouden van de Nuonweg zijn kosten verbonden. We hebben begrepen dat de Maxis daaraan wil meebetalen. We stellen ons op het standpunt dat het stadsdeel in elk geval geen kosten hiervoor moet dragen: er is immers gezorgd voor een goede, permanente oplossing.

Ingrid Goldman (GroenLinks)
Er lagen afspraken om de Nuonweg te sluiten zodra de nieuwe brug is opgeleverd. Maar nu blijkt dat veel IJburgers de weg toch open willen houden, vinden wij het zeker de moeite waard om te onderzoeken of dit mogelijk is, niet alleen voor het autoverkeer, maar ook voor de fietsers die van deze weg gebruikmaken.


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |