zo24092017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie De Kwestie

Flevoparkbad: een last of een lust?

In de rubriek De Kwestie reageren raadsleden op een stelling die betrekking heeft op een politieke actualiteit in stadsdeel Oost.

Door » Patricia Kersbergen

Het Flevoparkbad, dat bezit is van stadsdeel Oost, is neergezet in 1967, waarin nog heel veel mensen regelmatig een bezoek aan het zwembad brachten. Sinds de jaren tachtig lopen de bezoekersaantallen echter flink terug. Op dit moment telt het Flevoparkbad gemiddeld zo’n 40.000 bezoekers per jaar, oftewel een vijfde van de totale jaarlijkse capaciteit. De exploitatietekorten voor het stadsdeel schieten daardoor omhoog. De Kwestie luidt zodoende:

Flevoparkbad: een last of een lust?

Raadsleden reageren op de kwestie.

Jelmer Alberts (D66)
Het Flevoparkbad is een lust, dat sowieso, het is een Parel van Oost. Maar tegelijkertijd is het ook een last door de hoge kosten die het met zich mee brengt: het stadsdeel legt er nu per kaartje zo’n 14 à 15 euro op toe. Daar zit duidelijk iets scheef.

D66 vindt dat we er alles aan moeten doen om het zwembad te behouden. We vinden dat het stadsdeel onvoldoende doet en heeft gedaan om meer bezoekers te trekken. Wij pleiten voor ruimere openingstijden bijvoorbeeld. Het bad is open van 10.00 tot 17.30 uur. Mensen die fulltime werken kunnen er zo geen gebruik van maken. In plaats van vier maanden zou het misschien ook zes maanden open kunnen. Er zijn nog andere manieren om mensen te trekken: gratis wifi en aantrekkelijkere horeca. De motie die we in juni hebben ingediend met deze strekking, is met meerderheid van stemmen aangenomen. Op de lange termijn denken we dat het zwembad om de genoemde redenen beter af is in een publiek-private samenwerking met een andere partner. Dat maakt het mogelijk om én te sturen én commerciële prikkels toe te laten. Maar die plannen spelen pas in 2015-2016. In de tussentijd moet het stadsdeel niet op zijn handen gaan zitten, maar direct al bij de opening van het seizoen betere diensten bieden.

Frans van Vliet (VVD)
“Een last. Het is een schitterend zwembad, maar het is berekend op een bezoekersaantal van 200.000 jaarlijks, terwijl er maar 40.000 mensen per jaar van het bad gebruikmaken. Het exploitatietekort bedraagt inmiddels 635.000 euro op jaarbasis. Het kost het stadsdeel dus veel te veel.

Om die reden zijn er in de commissievergadering twee toekomstscenario’s voorgesteld, waarvan nu de haalbaarheid wordt onderzocht: het zwembad wordt óf volledig ondergebracht bij een marktpartij óf het stadsdeel gaat een publiek-private samenwerking aan met een derde partij.
De VVD is een voorstander van het eerste scenario. Het is een fantastische locatie waar absoluut iets van is te maken. Eric van der Burg, VVD-leider van de gemeente Amsterdam, heeft aangegeven dat er behoefte is aan overdekte zwembaden. Daar is markt voor, ook in Oost. Mocht besloten worden voor het eerste scenario, dan ziet de VVD verder graag dat er niet allerlei voorwaarden vooraf worden gesteld. Laat de ondernemer, die de markt kent, vooral vrij om zelf zijn keuzes te maken. Er was op IJburg II ook een zwembad gepland, maar deze tweede fase staat zoals bekend op losse schroeven. Het stadsdeel is nu bezig om te onderzoeken of er op IJburg toch nog een zwembad kan komen. De VVD is vóór: we zijn een groot voorstander van meer watersport op IJburg.

Guillaumine Nelom (PvdA)
Het Flevoparkbad is voor ons geen last. Het is een duur zwembad, maar wel een parel. We moeten bekijken hoe we het bad met publiek-private middelen in stand kunnen houden. Misschien zal dat niet in de huidige vorm zijn, maar in elk geval wel in hetzelfde gebied: het bad ligt immers in een mooie groene omgeving.
De overheid stoot inmiddels veel taken af waarvoor geen financiering meer komt vanuit het Rijk. Een recreatief zwembad op zich is geen overheidstaak. Wel is het onze taak dat er voldoende zwemwater is om zweminstructie te geven. De PvdA wil het recreatief zwemmen combineren met instructie- en doelgroepzwemmen. Oost heeft op dit moment te weinig zwembadwater. Een publiek-private samenwerking kan een uitkomst zijn. Wat het Flevoparkbad betreft is het voor de PvdA belangrijk dat het ook in de toekomst een zwembad blijft voor de buurt, voor de bewoners van Oost. In de zomer wordt er veel gebruik van gemaakt, zeker nu tijdens de crisis waardoor minder mensen op vakantie kunnen gaan. Het bad moet betaalbaar en toegankelijk blijven voor mensen ook met een smalle beurs. Op dit moment onderzoekt het stadsdeel de haalbaarheid van de publiek-private samenwerking voor de herontwikkeling van het zwembad (fase II). Hierna komt het concrete ontwerp ter sprake.

Meta Meijer (SP)
Ik ben er een aantal keren geweest deze zomer; het was er gezellig en gezellig druk. Het Flevoparkbad heeft absoluut potentie. Het bad is dit jaar zelfs uitgeroepen tot beste buitenbad van Amsterdam. Er komen veel mensen uit de buurt die niet op vakantie gaan. Het Flevoparkbad was eigenlijk hun vakantieplek. Dat zijn allemaal redenen om het zwembad te behouden. Daaraan kan nog een andere, minder prettige maar daardoor niet minder valide, reden worden toegevoegd: deze zomer zijn er enkele doden gevallen tijdens het zwemmen in natuurwater, waar immers geen toezicht is.

Het Flevoparkbad is voor ons vooral een politieke keuze: verbonden aan de vraag wat we willen met het zwembad. We vinden dat het niet alleen een geldkwestie moet zijn. Het Flevoparkbad is een plek waar je op een prettige manier kunt recreëren. Daar mag best wat geld worden bijgelegd. Mensen en partijen moeten natuurlijk niet langs elkaar heen werken. En het bad moet ook met z’n tijd meegaan. Als er met de aanleg van wifi bijvoorbeeld ZZP’ers op af komen om baantjes te trekken, dan zijn we daarvóór. De SP vindt dat het Flevoparkbad een kans verdient om bijvoorbeeld met ruimere openingstijden meer bezoekers te trekken. Kijk naar Jeugdland: dat ging een tijd niet goed, maar inmiddels is het een enorme publiekstrekker.

Wil je reageren?


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |