vr22092017

Back Voorpagina Leefstijl Jouw leefstijl magazine

In en rond je huis
Wonen en omgeving

Over wonen, architectuur en je woonomgeving

Minder regels voor duurzame energie

DuurzaamheidDUURZAAMHEID - Regels die onnodig de overgang naar duurzame energie in de weg zitten worden aangepast of verdwijnen. Zo wordt het makkelijker om in delen van de stad met een beschermd stadsgezicht zonnepanelen op daken te plaatsen. Tot nu toe liet de Welstandsnota dat slechts beperkt toe met de vuistregel dat er hooguit op 30 procent van een dak zonnepanelen mochten worden geplaatst. Deze regel wordt afgeschaft, waardoor er veel meer ruimte beschikbaar komt voor zonne-energie in de stad.

Lees meer...

Openbare WerkPlaats viert 2-jarig bestaan met open huis

Openbare werkplaatsWERKPLAATS - Op zaterdag 18 april is het precies twee jaar geleden dat de Openbare WerkPlaats haar deuren opende. Stijn can den Ende en Remco van der Vecht, de oprichters waren er toen van overtuigd dat er een groeiende behoefte was naar een plek waar iedereen, particulier of bedrijfsmatig, zelf aan de slag kon met professionele machines voor de bewerking van hout en metaal.

Lees meer...

Woondebat: Minder betaalbare sociale huurwoningen

Woondebat

WOONDEBAT - Het is onafwendbaar, ook volgens SP-gemeenteraadslid Erik Flentge: over drie jaar zal het aantal betaalbare sociale huurwoningen flink zijn afgenomen. Het is een eerlijke, maar ook verontwaardiging oproepende conclusie na een debat met standpunten die er kennelijk niet heel veel toe doen. Aan de betrokken en soms verhitte sfeer in de goed gevulde zaal, die in dit sterk samenvattende artikel wat is vervlogen, was af te lezen dat de werkelijkheid niet per se tot defaitistische gelatenheid hoeft te leiden.

Lees meer...

Vijf projecten in Oost genomineerd voor architectuurprijs

a.a.P. 2015ARCHITECTUUR - De genomineerden voor de Amsterdamse Architectuur Prijs 2015 zijn bekend. Tien Amsterdamse gebouwen dingen mee naar de Gouden A.A.P. 2015, maar liefst vijf daarvan bevinden zich in het Oostelijk deel van de stad. Uit de tien genomineerden kiest de jury binnenkort de winnaar. Tevens zal dit jaar voor het eerst een publieksjury een winnaar aanwijzen. De prijs wordt op 20 mei uitgereikt aan het gebouw dat gezien wordt als beste van alle bouwprojecten die in 2014 binnen de gemeentegrenzen van zijn opgeleverd.

Lees meer...

Woningdebat: 'Voor (w)elke Amsterdammer een betaalbaar huis?!'

WoningdebatWONEN - De woningmarkt zit op slot, sociale huurwoningen zijn er te weinig en worden onbetaalbaar, maar in het programakkoord van VVD, D66 en SP wordt een optimistische toon aangeslagen. Gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van organisaties op dit gebied komen aan het woord tijdens woondebat op dinsdag 10 maart om 20.00 uur in Grand Café Genieten.

Lees meer...

Vanaf zomer 2016 eeuwigdurende erfpacht

HuizenWONEN - Vanaf de zomer volgend jaar geeft Amsterdam eeuwigdurende erfpacht uit aan kopers op veelal zelfbouw? of nieuwbouwgrond. Daarnaast wordt gewerkt aan de overstapregeling voor huidige erfpachters. Het college van B&W heeft na een consultatieronde het startsein gegeven om het stelsel van voortdurende erfpacht te wijzigen naar eeuwigdurende erfpacht. 

Lees meer...

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |