do24082017

Back Voorpagina Leefstijl Jouw leefstijl magazine Willie Scharwächter geeft leefstijladvies

Gehoorschade onder jongeren

Gehoorschade

Bij dance-events, rockconcerten of het luisteren naar een MP3-speler wordt het aantal decibellen vaak overschreden. Die overschrijding aan lawaai kan bij 90 decibel of meer tot blijvende gehoorschade leiden.

Door Willie Scharwächter

In een normale situatie na een lawaaierig avondje stappen herstellen de zintuighaartjes in het binnenoor zich vanzelf. Wanneer die avondjes vaak voorkomen en er telkens lichte beschadigingen aan de zintuighaartjes ontstaan, vindt er geen herstel meer plaats en leidt dit tot blijvende, aantoonbare en onherstelbare gehoorschade, die pas op latere leeftijd aan het licht komt.

Hoe ontstaat gehoorschade?
Het oor is een heel gevoelig zintuig dat zowel fijne geluiden als hard lawaai registreert. In het slakkenhuis van het oor bevinden zich 20.000 haarcellen die je kunt vergelijken met antennes voor de waarneming van het geluid. Op de haarcellen zitten zintuighaartjes die geluidstrillingen omzetten in elektrische signalen die naar de hersenen worden gestuurd voor verdere verwerking van het geluid. Die zintuighaartjes raken beschadigd bij herhaaldelijke blootstelling aan te veel lawaai. De zintuighaartjes kunnen bij een beschadiging nog wel geluiden registreren, maar niet meer zoals het moet.

De grens van veilige geluidssterkte
De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel. De grens van een veilige geluidssterkte ligt bij 80 decibel. 80 decibel kun je gedurende acht uur per dag veilig ondergaan zonder gehoorbescherming en zonder schade op te lopen. Bij meer dan 100 decibel kunnen de zintuighaartjes blijvend beschadigen. Hoe harder het geluid des te sneller gehoorschade ontstaat. De gemiddelde geluidssterkte bij een popconcert ligt tussen de 90-130 decibel en bij een MP3-speler op vol volume tussen de 90-115 decibel. Bij extreem harde geluiden (130 decibel)kan er al direct gehoorschade ontstaan, maar meestal ontdek je het pas als het te laat is en de schade onomkeerbaar is.

Hoe uit gehoorschade zich?
Gehoorschade kan zich uiten in permanente oorsuizingen(tinnitus), overgevoeligheid voor geluid (hypercusis) minder goed horen en doofheid. Onderzoek middels vragenlijsten onder jongeren over blootstelling aan muziek en over gehoorproblemen, heeft aangetoond dat zowel de omvang van geluidsblootstelling als de frequentie van oorsuizen na een muziekevenement hoog is. Volgens Brits onderzoek heeft 20 procent (1 op de 5!) van de jongeren tussen de 18-25 jaar een vorm van gehoorbeschadiging door muziek op popconcerten en het gebruik van koptelefoons. Oorsuizen is vaak een eerste indicatie van gehoorschade.

Gevolgen van gehoorschade
Gehoorschade heeft grote invloed op het dagelijkse leven. Door gehoorschade kunnen  allerlei psychologische en lichamelijke problemen ontstaan. Het kan leiden tot beperkingen in het sociale contact doordat gesprekken niet meer goed te volgen zijn en deze vervolgens worden vermeden. Dit kan vervolgens weer leiden tot een depressie en sociaal isolement. Ook de omgeving kan de persoon in kwestie gaan mijden omdat mensen het vervelend vinden telkens te moeten herhalen. Lichamelijke verschijnselen kunnen o.a. slaapstoornissen en concentratieproblemen zijn doordat je steeds allerlei geluiden hoort die er niet zijn. Mensen ervaren door gehoorschade een slechtere kwaliteit van leven.

Hoe kun je gehoorschade voorkomen?
Voorkómen is het enige dat je eraan kunt doen. Als er eenmaal gehoorschade is vastgesteld dan is er niets meer aan te doen.

Tips

  1. Draag speciale oordopjes bij elk popconcert. Vraag bij de audicien om ze op maat voor je te laten maken;
  2. Neem bij een popconcert afstand van de geluidsbron. Het aantal decibellen neemt af naarmate je verder van de bron afstaat;
  3. Draai het volume op je MP3-speler naar beneden. Je speler staat te hard als iemand die naast je zit het ook kan horen;
  4. Heb je meer dan 24 uur last van oorsuizingen ga dan naar je huisarts;
  5. Meer weten of heb je twijfels over je gehoor? Ga naar www.gehoortest.nl

Bronnen
Gommer M, Hoekstra J, Engelfriet PM, Wilson C, Picavet HSJ, 2014. Gehoorschade en geluidblootstelling in Nederland: Inventarisatie van cijfers RIVM. Rapport 020023001
» dangerousdecibels.org

Leefstijl column van Willie Scharwächter

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |