ma29052017

Back Voorpagina Agenda Wat is er in Oost te doen? Agenda van Oost

Vergadering van de Bestuurscommissie in het Stadsloket Oost

20
jun
2017

dinsdag 20 juni 2017 19:30 uurDe vergadering van de bestuurscommissie is openbaar. De bestuurscommissie zorgt als ‘verlengd lokaal bestuur' voor de uitvoering van het beleid dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad. De leden van de bestuurscommissie hebben een gebiedsgerichte aanpak en zijn de ‘ogen en oren' van het gemeentebestuur. Zij kennen het stadsdeel en komen op voor de belangen van Oost en haar bewoners en ondernemers. Zo nodig kan de bestuurscommissie bij de centrale stad vragen om extra budget of aangepast beleid.

Inspreken in de vergadering

In een bestuurscommissievergadering kun je inspreken over onderwerpen die de bestuurscommissie aangaan en aan de bestuurscommissie kenbaar wil maken. Je kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat maar ook over niet geagendeerde onderwerpen. De agenda met onderwerpen en stukken vind je in de bestuursinformatie.

Als het gaat om een agendapunt, dan spreekt men in bij aanvang het betreffende agendapunt. Als het gaat om iets wat niet op de agenda staat, dan wordt ingesproken bij start van het opiniërend (voorbereidend) deel van de vergadering. Een inspreker krijgt 3 minuten spreektijd, dat is ongeveer één A4 uitgeschreven tekst. Na het inspreken kunnen commissieleden nog informatieve vragen aan de inspreker stellen, daarna (als het om een agendapunt gaat) begint de behandeling van dat agendapunt door de commissieleden zelf.

Je kunt niet inspreken over over:

  • Een besluit van de bestuurscommissie waartegen bezwaar en beroep open staat of heeft open gestaan.
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Een gedraging waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Je moet je vooraf aanmelden om in te spreken, dat kan tot 24 uur voor de vergadering.
Aanmelden 020 | 253 5023 | Bestuursadvisering.SDO@amsterdam.nl | aanmeldformulier

Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |